Επικοινωνία

Ονοματεπώνυμο

*

Τηλέφωνο

*

E-mail:

*

Επωνυμία εταιρείας :

Παρατηρήσεις - Προτάσεις

ΦΙΛΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΔΟΣ ΟΡΦΕΩΣ 164 ΑΘΗΝΑ 11855

2103452419 - 2103457929

www.filis-plastics.gr

info@filis-plastics.gr